MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG DI TETAPKAN”